Projekt Varovný a výstražný systém Mikroregionu Konicko podpořen z ROP Střední Morava a státního rozpočtu!

22.08.2011 00:00

Varovný a výstražný systém Mikroregionu Konicko
Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.3.00/18.01157
Realizátor projektu: Mikroregion Konicko, svazek obcí, Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice
Varovný a výstražný systém Mikroregionu Konicko napojí čtyři obce Mikroregionu Konicko (Brodek 
u Konice, Konice, Lipová a Suchdol) na Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje, což bude mít velký vliv na snížení rizika ztrát na životech, zdraví a majetku obyvatel a organizací v případě vzniku mimořádných událostí, například povodní a jiných. Tento projekt je realizován díky dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 4,55 mil. Kč.
Realizace projektu zajistí funkční systém informování a varování občanů v dotčených obcích, bude modernizován stávající drátový rozhlas a dojde k odstranění nedostatků v pokrytí signálem 
v kmenových obcích i místních částech: Hrochov a Seč (Lipová), Nová Dědina, Křemenec, Runářov, Čunín, Ladín (Konice), Lhota u Konice (Brodek u Konice), Jednov, Labutice (Suchdol).
Varovný a výstražný systém se bude skládat z celkem 115 bezdrátových hlásičů, 388 moderních 
a úsporných reproduktorů, 4 moderních vysílacích pracovišť, 4 modulů k napojení na JSVV1, 
4 záznamníků zpráv a 5,3 km souvisejícího vedení. Systém bude možné využít i na podporu komunitního života v obcích, tedy na zvýšení sounáležitosti obyvatel s místem, v němž žijí.
Varovný a výstražný systém Mikroregionu Konicko zapadá do strategie mikroregionu a naplňuje jeden z jeho cílů: bezpečný život v obcích mikroregionu.

Zpět