Rozvoj cykloturistiky v mikroregionech Konicko a Kostelecko - pořízení projektové dokumentace na cyklostezku Romže

17.12.2021 20:22

V rámci projektu došlo k pořízení projektové dokumentace na cyklostezku Romže.

Smluvní strany Mikroregion Konicko a město Konice uzavřely Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu Cyklistické komunikace Romže, jejímž předmětem je tvorba projektové dokumentace a následná realizace cyklostezky v území Mikroregionů Konicko a Kostelecko.

Realizací projektu došlo k pořízení části projektové dokumentace „Cyklistická komunikace Romže“, která je tvořena textovou a výkresovou částí dokumentace, jejímž dodavatelem je společnost Projekce DS s.r.o., Hodonín.

Tato investice je součástí přípravy a realizace projektu Cyklistické komunikace Romže, která propojí Konici s Prostějovem.

Projekt „Rozvoj cykloturistiky v mikroregionech Konicko a Kostelecko – pořízení projektové dokumentace na cyklostezku Romže“ je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 450.000,- Kč

Realizace projektu: 2021

Rozpočet projektu: 500.000,- Kč

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje: 450.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět