2021

 

Rozvoj cykloturistiky v mikroregionech Konicko a Kostelecko – pořízení projektové dokumentace na cyklostezku Romže

 

Popis projektu

 

V rámci projektu došlo k pořízení projektové dokumentace na cyklostezku Romže.

Smluvní strany Mikroregion Konicko a město Konice uzavřely Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu Cyklistické komunikace Romže, jejímž předmětem je tvorba projektové dokumentace a následná realizace cyklostezky v území Mikroregionů Konicko a Kostelecko.

Realizací projektu došlo k pořízení části projektové dokumentace „Cyklistická komunikace Romže“, která je tvořena textovou a výkresovou částí dokumentace, jejímž dodavatelem je společnost Projekce DS s.r.o., Hodonín.

Tato investice je součástí přípravy a realizace projektu Cyklistické komunikace Romže, která propojí Konici s Prostějovem.

Projekt „Rozvoj cykloturistiky v mikroregionech Konicko a Kostelecko – pořízení projektové dokumentace na cyklostezku Romže“ je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 450.000,- Kč

Realizace projektu: 2021

Rozpočet projektu: 500.000,- Kč

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje: 450.000,- Kč

 

 

 

Podpora rozvoje cykloturistiky v Mikroregionu Konicko IV

 

Popis projektu

V rámci projektu došlo k úpravě pěších a cyklistických komunikací v lokalitě „Ochozské kyselky“. Realizací projektu došlo k vytvoření zpevněné vrstvy v blízkosti „Ochozského mlýna“ čímž došlo ke vzniku velké plochy, která může sloužit zejména jako parkovací stání pro návštěvníky této hojně vyhledávané lokality. V tom samém místě došlo k instalaci  stojanu na kola.

Současně byla vytvořena zpevněná vrstva ze štěrkodrti v blízkosti tzv. „Malované chaloupky“, kde došlo ke zpevnění tohoto úseku. Součástí řešení, které má za cíl sjízdnost celého úseku bylo též zbudování lávky pro pěší, přes kterou je možné též pohodlně převést jízdní kolo.

Veškeré investice jsou již integrovány jako součást záměru cyklotrasy od Olomouce až na Konicko a je možné tyto úseky začlenit do budoucího projektu této trasy.  

Realizace projektu: 2020-2021

Rozpočet projektu: 867.838,74,- Kč. 

Dotace z rozpočtu Olomouckého Kraje: 400.000,- Kč.