Podpora rozvoje cykloturistiky v Mikroregionu Konicko

Základní informace o projektu

Síť cyklotras v rámci Mikroregionu Konicko není příliš bohatá, přitom přírodní podmínky Konicka (mírně zvlněný terén) k cyklistice přímo vybízejí. Stávající cyklostrasy vedou zejména přes Konici, okrajové části mikroregionu jsou do sítě zapojeny jen sporadicky. Cílem projektu je navýšení počtu  cyklotras na Konicku a napojení Konicka na síť stávájících cyklotras.

Realizace projektu: 2018

Rozpočet: 372.000 Kč

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje: 172.000 Kč