Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (CSS). 

Více informací o projektu naleznete na naších stránkách a na stránkách Svazu měst a obcí.