Podpora kulturního života Mikroregionu Konicko

Základní informace o projektu

V rámci projektu dojde k nákupu 2 velkoplošných stanů a 2 vozíků za auto. Toto vybavení bude sloužit pro potřeby kulturních a společenských akcí obcí a spolků Mikroregionu Konicko. Mikroregion Konicko již nyní vlastní vybavení, které je půjčováno. Existuje zavedený rezervační systém. Bohužel dříve nakoupené velkoplošné stany budou muset být v blízké budoucnosti vzhledem k opotřebovanosti vyřazeny z majetku a hrozí tak riziko, že v případě špatného počasí bude třeba kulturní a společenské akce v Mikroregionu Konicko omezit. Tuto hrozbu řeší předkládaný projekt.

Realizace projektu: 2017

Rozpočet: 113.000 Kč

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje: 40.000 Kč