Bezpečný Mikroregion Konicko III

Základní informace o projektu

Projekt Bezpečný Mikoregion Konicko III si klade za cíl zvýšit celkovou bezpečnost obcí Mikroregionu Konicko (dále jen MK), a to zejména v oblasti majetkové trestní činnosti páchané pachateli, kteří mají trvalé bydliště mimo MK a kteří využívají k páchání trestné činnosti motorová vozidla.

Cílem projektu je postupně vybavit všechny důležité silniční křižovatky v rámci MK kvalitními bezpečnostními kamerami, které budou schopné zaznamenávat SPZ projíždějících aut. Kamery budou mít dostatečné rozlišení na to, aby záznamy mohly být použity jako důkazní materiál při trestním řízení. V rámci projektu jsou řešeny 2 křižovatky na území MK. Jedná se o křižovatky v obcíchLipová a Hrochov (Lipová).

Realizace projektu: 2017

Rozpočet: 150.000 Kč

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje: 54.000 Kč