Historie a kultura

Mikroregion Konicko – to je pozoruhodná historie středověkých hradišť, církevních staveb i šlechtických sídel, doplněná o prastará řemeslná díla vodních i větrných mlýnů. 

Některé významné památky mikroregionu 

• Hačky – zrekonstruovaný větrný mlýn 
• Horní Štěpánov – nad obcí vrch Durana se zbytky středověkého hradiště ze 13.století 
• Hvozd –historická stavba vodního mlýna 
• Jesenec – barokní komplex s budovou zámku a farním kostelem, pravděpodobně 
  dílo architekta Jana Santiniho Aichla 
• Kladky – „mlýn na Bělé“ze 16. století 
• Konice – barokní zámek z roku 1702 sloužil jako letní rezidence řádu premonstrátů 
  kláštera Hradiska v Olomouci 
• Lipová – v okolí Malé Hradisko, nejstarší keltské oppidum na území ČR ( z 2.-1. 
  stol. př. n. l. ) 
• Suchdol – areál kostela Navštívení panny Marie s mariánskou zahradou a 
  studánkou, v okolí obce starobylý větrný mlýn 
 

Vojenské památníky

• Březsko – pomník padlým v 1. světové válce se sochou sv. Václava 
• Budětsko – v okolí malebné údolíčko Žleb s bývalým mlýnem a památníkem padlých
  ve 2. světové válce