Společenský život

Tradice a lidové zvyky

Společenský život v mikroregionu je po celý rok již po generace spojen s obyčeji a lidovými tradicemi. 
 
• tradiční hody 
• „vodění medvěda“ a „pochovávání basy“ 
• velikonoční pomlázka 
• vánoční tradice 
 

Kulturní a společenské aktivity

Lidé z podhorských vesnic a vesniček mikroregionu mají k sobě blízko a rádi se také společně baví. 
 
• tradiční hudební akce „Žváčkův festival“ v Konici 
• „Gladiátorské hry“ - soutěž pro dospělé v rámci mikroregionu (Kladky) 
• vystoupení dětského folklorního souboru Sasanka ze Dzbelu 
• stálá expozice tradic a starých řemesel v areál konického zámku 
• galerie výtvarného umění v areálu konického zámku 
• oslavy Dne matek s kulturním programem 
• společenská setkání seniorů s kulturním programem 
• výtvarné soutěže dětí základních škol 
• oslavy Dne dětí se sportovním i kulturním programem 
• hudební a kulturní akce v areálu lomu Hvozd 
• posezení s muzikou 
 

Vzdělávací instituce

Vedle sítě mateřských a základních škol mohou děti z mikroregionu také navštěvovat Základní uměleckou školu v Konici.