Příroda

Region Konicka se rozprostírá v malebné krajině mírně zvlněných úbočí Drahanské vrchoviny. Uprostřed této hornaté krajiny můžete navštívit Přírodní park Kladecko se dvěma přírodními rezervacemi, několika přírodními památkami a vzácnou květenou. 

Přírodní park Kladecko

• Přírodní lokalita krasového původu se skalními hřbety, hlubokými zalesněnými údolími a chráněnou květenou   (např. prstnatec májový, sasanka lesní). 
• Nejvyšším místem je vrch Dzbel (604 m n. m.). 
• Územím vede naučná stezka s infotabulemi. 
 

Přírodní rezervace Průchodnice

• Skalnatý vrch nad potokem Špraňkem se dvěma průchozími jeskyněmi (archeologické naleziště z doby kamenné). 
• Zimoviště chráněného netopýra černého. 
 

Přírodní památka Na Kozénku

• Výslunná stráň u vápencového lomu s pestrou květenou (chráněná sasanka lesní) a vzácnými motýly (batolec červený, otakárek fenyklový). 
 

Přírodní rezervace Rudka

• Vápencové bradlo s cennou suchomilnou květenou. 
 

Přírodní památka Taramka

• Chráněné území na jaře rozkvétá záplavou jaterníku trojlaločného. 
 

Skřípovský mokřad

• Přírodní lokalita s mělkými tůněmi a zrašeliněnými loukami. 
• Chráněné území se vzácnými a ohroženými společenstvy rostlin (zevar nejmenší, hořec hořepník, kosatec sibiřský, úpolín evropský).