Bohuslavice

Obec Bohuslavice se nachází na pomezí prvních výběžků Drahanské vrchoviny a rovinaté Hané při levém břehu řeky Moravy. 

Z historie

Svoji dlouhou historii započala obec pravděpodobně již v roce 1250. Jejím zakladatelem byl zřejmě majitel dubického panství Benda, jenž se zasloužil o rozdělení zdejší půdy mezi nové osadníky. První dochovaná písemná zmínka se však objevuje až v listině kláštera Hradisko z roku 1288, kdy patřily Zbyslavu z Bohuslavic. Životní podmínky zdejších obyvatel byly složité, vedle těžké roboty museli také snášet útrapy válečných tažení. Nejvíce byla obec postižena za švédských válek. Vypráví se, že se tehdy z Bohuslavic zachránil pouze jeden čeledín s děvečkou. Od r. 1731 vlastnil obec rod Silva Tarouců. Ve druhé polovině 18. století však obec měla již 338 stálých obyvatel. Dlužno říci, že po celou dobu své existence byla vždy obcí českou. První školní budova zde byla postavena v letech 1863-4. Místní částí obce Bohuslavice je
Brodek.
 

Kulturní památky

kostel sv. Bartoloměje
 

Ze současnosti

V okolí Bohuslavic se nachází soustava šesti rybníků, kolem kterých je vedena vycházková trasa a kde je příležitost k přírodnímu koupání. 
Okolím také vede cyklistická trasa do Prostějova a Olomouce k hradu Bouzov a jeskyním Javoříčko. 
Lákadlem obce Bohuslavice bývá tradiční pouť v neděli před nebo po svátku sv. Bartoloměje – 24. srpna.
V obci je k dispozici Místní knihovna s přístupem na internet.
 
 

Kontakt

OÚ Bohuslavice 
Bohuslavice, 798 56 
tel./fax: 582 383 025 
e-mail: ou-bohuslavice@volny.cz