Suchdol

Z historie

V nejstarších historických pramenech se obec poprvé připomíná v roce 1379, kdy byla součástí konického panství. 
Na staré obecní pečeti byl vyobrazen starozákonní světec Jan Křtitel. Podle lidové pověsti prý u zdejšího pramene křtili slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří tudy putovali z Velehradu do Čech. Významnou událostí v historii obce byl rok 1878, kdy se místní statek stal součástí majetku šlechtického rodu Lichtenštejnů. 
Také dvě místní části Suchdolu – Jednov a Labutice - mají zajímavou historii. Existuje domněnka, že Jednov (s původním názvem Einsersdorf) si obyvatelé pojmenovali podle vyobrazení starobylé pečeti, na níž byla namalována kopcovitá krajina se svatým obrázkem a číslicí jedna. V druhé polovině 18. století (v letech 1763 – 1765) zde byl vystavěn poutní mariánský kostel. Roku 1784 byla v Jednově zřízena kuracie a od roku 1843 samostatná fara, k níž byly přifařeny Suchdol, Klárky, Hrochov, Labutice, Lipová, Seč. Jednov byl přičleněn k obci Suchdol již v roce 1849. 
Labutice leží na náhorní rovině brodské v nadmořské výšce 550 m. Založení Labutic (původně Schwanenberg) souviselo s parcelací panského dvora v roce 1786, první osadníci byli německé národnosti. Labutice byly přičleněny k obci Suchdol v roce 1960. 
S obcí Suchdol je spojeno jméno významného zpěváka, hudebníka a skladatele Jožky Smítala.
 

Kulturní památky

kaple sv. Anny a Jana Nepomuckého v Suchdole, kostel Navštívení Panny Marie s mariáns-kou zahradou a nedalekou studánkou, historický areál hřbitova a starobylý větrný mlýn v Jednově, kaple sv. Štěpána v Labuticích 
 

Ze současnosti

V současné době má obec 650 obyvatel. 
K tradičním akcím v obci patří kácení máje či vyhlášené lednové zabíjačky SDH. 
V obci je možnost hry tenisu, volejbalu či fotbálku na malé branky. 
K dispozici je Místní lidová knihovna s připojením na internet – ten je dostupný i v sídle Obecního úřadu. 
Okolní krásná a zdravá příroda láká k procházkám – okolím vede červená turistická stezka. 
 
 

Kontakt

OÚ Suchdol 
Jednov č. 38, 798 45 Suchdol u Prostějova 
telefon: 582 391 431 
fax: 582 391 418