Skřípov

Z historie

Historické počátky obce, nacházející se v jihozápadním cípu mikroregionu, nejsou dosud známy. Poprvé se totiž setkáváme s názvem obce až v roce 1553, v této době je však již zpustlá a neobydlená. Jejím majitelem byl patrně premonstrátský klášter Hradisko v Olomouci. Od r. 1699 se obec stala součástí konického panství, kde setrvala až do zániku patrimoniálního zřízení (r. 1848). Do r. 1945 zde žilo převážně německé obyvatelstvo (německý název Wachtel). Na skromnou obživu si vydělávali především zemědělstvím, obuvnictvím či výrobou klobouků (bývala zde továrna). 
 

Kulturní památky

kostel Nanebevstoupení Páně z roku 1792 a soubor čtyř kaplí a dvou kamenných křížů - celý soubor byl zapsán v roce 2004 do seznamu kulturních památek České republiky.
 

Ze současnosti

Okolí obce nabízí zajímavou přírodu, především pak Skřípovský mokřad. 
V obci se pravidelně 6 týdnů po Velikonocích pořádají poutě, oblíbený je také lednový Obecní ples. 
Okolí je ideální pro cykloturistiku, obcí také prochází cyklostezka. 
V obecní knihovně je dostupné připojení na internet. 
 
 

Kontakt

OÚ Skřípov 
Skřípov 169, 798 52 
telefon: 582 396 283, 736 271 584