Dzbel

Obec ležící na východních svazích Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 493 m, na severu je ohraničena vrchem Horky a na jihozápadě vystupující vrchovinou 

v povodí říčky Jesenky.

 

Z historie

Nejstarší zmínku o obci najdeme v Zemských deskách olomouckých z roku 1351. Neobvyklý název pochází patrně od označení sedla mezi dvěma lesnatými stráněmi nebo může také představovat koryto studánky, do níž byl zasazen kmen vykotlaného stromu. Místní část Borová byla odvozena od hlubokých borových lesů, které tuto oblast obklopovaly. 
V průběhu času byla obec v majetku několika moravských panských rodů (Cholinští, Tovačovští z Cimburka, rod ze Švábenic, rod ze Zástřizl). Místní obyvatelstvo si mnohdy vydělávalo na skromnou obživu plátenictvím a tkalcovstvím. Rovněž se zde dařilo mlynářství (tři mlýny u Borové), v 17. století byla ve Dzbelu postavena vysoká pec na zpracování železné rudy z okolních nalezišť. Severně od obce se těžila železná ruda na místě zvaném v Roudných. V letech 1976-95 byla obec sloučena se sousedním Jesencem. Dnes je opět samostatná. 
 

Kulturní památky

barokní kaple sv. Anny při poutní cestě do Křtin, kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1806.
 

Ze současnosti

Obec Dzbel je východiskem turistických cest k přírodnímu parku Kladecko a přírodní rezervaci Kozének (sasanka lesní). Kromě procházek do krásné přírody můžete v okolí v dobrou sezónu najít hodně hub. 
Dobré podmínky jsou v obci pro sport a především fotbal. V okolí se také tradičně pořádají dětské tábory. 
K velmi oblíbeným akcím patří Pohádkový les, Kácení máje a Pochovávání basy.
 

Kontakt

OÚ Dzbel 
Dzbel 17, 798 53 
telefon: 582 396 917