Kladky

Z historie

Nejstarší dochované kroniky se poprvé o obci s názvem „Roma“ zmiňují již v r. 1326. Archeologické nálezy z této oblasti však svědčí o zdejším osídlení již ve 13. století. Název obce Kladky je patrně odvozen od množného čísla slova „malá kláda“, neboť tato původně malá osada vznikla uprostřed lesů, kde se těžilo dřevo. Během své dlouhé historie byla mnohokrát zpustošena tažením cizích vojsk. Po mnoho století nepřetržitě patřila k majetku olomouckého biskupství a arcibiskupství. První zmínka o zdejší škole pochází již ze 17. století a veřejná obecní knihovna byla v Kladkách založena v r. 1869. 
 

Kulturní památky

mlýn na Bělé z druhé poloviny 16. století (nejstarší dochovaná stavba), kostel zasvěcený svatému Cyrilu a Metoději (původně ze 17. století).
 

Ze současnosti

Obec je vstupní branou do přírodního parku Kladecko.
 
 

Kontakt

OÚ Kladky 
Kladky čp. 19, PSČ 798 53 
telefon: 582 383 424