Lipová

Z historie

Obec ležící na jižním okraji mikroregionu začala psát svoji historii již ve 13. století. Nejstarší dochovaná zmínka z roku 1379 hovoří o malé osadě, jejíž obyvatelé   se živili převážně opracováním dřeva z okolních lesů. Největší utrpení přinesla poklidně žijícímu obyvatelstvu Lipové třicetiletá válka (1618-1648) – obec byla vypálena a úplně zničena. V následujících stoletích pak vstává z popela a prochází novým osídlením. O statečnosti místních obyvatel vypovídá také skutečnost, že v době II. světové války se obec Lipová významně podílela na protifašistickém odboji na Drahanské vrchovině. 
Místní části Seč a Hrochov byly založeny patrně ve 14. století, součástí obce Lipová se staly v roce 1961. 
 

Kulturní památky

kaple Panny Marie s křížem v Lipové, kaple sv. Vavřince s křížem v Hrochově a kaple sv. Floriána v Seči (památkově chráněné objekty), nedaleké Malé Hradisko (asi 4 km) je patrně nejstarším a nejrozsáhlejším keltským oppidem na našem území (pochází z 2.-1. století př. n. l.).
 

Ze současnosti

V obci přežívají některé regionální tradice, jako například výroba slaměných ozdob. 
Místní část Seč je vyhledávaným rekreačním střediskem se stylovou restaurací U Zedníků. 
Obec nabízí dobré podmínky také pro rekreační sportovní vyžití – především pro míčové hry. 
V obecní knihovně je k dispozici připojení na internet.
 
 

Kontakt

OÚ Lipová 
Lipová 160, 798 45 
tel./fax: 582 391 433