Brodek u Konice

Z historie

Nejvýše položená obec na Konicku (630 m n.m.) s vrchem Babylonem (672 m n.m.) je poprvé zmiňována v Olomouckých průhonech z r. 1575. V tomto roce přešla malá vesnička, nazývaná podle zdejších bažin (tzv. brodů), z majetku rytířského rodu ze Švábenic pod církevní správu premonstrátského kláštera Hradiska v Olomouci. Zanedlouho pak byla přičleněna k panství konickému. Ve století 18. a 19. obec prošla německou kolonizací. 
Na části území Konicka totiž vznikl tzv. německý ostrůvek, který představoval šest obcí s výraznou převahou německého obyvatelstva. Německá byla i první škola, postavená již v r. 1794. Na otevření české obecné školy muselo čekat v nepatrné menšině zastoupené české obyvatelstvo až do r. 1921. Ryze českou se obec stala až po roce 1945. V druhé polovině 20. století se Brodek u Konice rozrostl o dvě místní části – Dešnou (založenou patrně již v polovině 14. století) a Lhotu u Konice (o ní se poprvé píše v Zemských deskách olomouckých v roce 1379). 
 

Kulturní památky

kostel z r. 1801 (postavený na místě původní kaple z r. 1725) s cennou malířskou výzdobou a varhanami, v r. 1990 zde byly vysvěceny zvony z dílny p.Dytrychové-Tomáškové z Brodku u Přerova, dále kaple sv. Anny (1830) a kaple zasvěcená Sedmibolestné Panně Marii (postavena v Dešné v r. 1844).
 

Ze současnosti

V obci se tradičně pořádají různé poutě, karnevaly, plesy, školní akademie, slaví se Den matek, Mikuláš, oblíbené jsou vánoční koncerty, Velikonoční a vánoční prodejní výstavky. 
V obci je řada příležitostí ke sportovnímu vyžití (především různé míčové hry). Ve Lhotě u Konice je možnost navštívit jízdárnu ARKA. V okolí obce vede řada cyklostezek. 
V místní knihovně je k dispozici veřejný internet.
 
 

Kontakt

OÚ Brodek u Konice 
Brodek u Konice 187, 798 46 
telefon: 582 391 125, 602 545 927 
e-mail:  ou.brodek@worldonline.cz
web: http://www.brodek-u-konice.cz