Ochoz

Neobvyklý název obce je patrně odvozen od starořeckého slova ochodja (ochoza), což kdysi znamenalo kus menšího odměřeného pozemku určeného k osídlení. 

 
 

Z historie

První písemná zpráva o obci je datována k roku 1351. Během své dlouhé historie Ochoz často střídala majitele. V roce 1651 se dostává pod správu brněnského premonstrátského kláštera a po jeho zrušení v r. 1784 převzal panský dvůr i s vesnicí náboženský fond. Na obecní pečeti (z pol. 18. stol.) je vyobrazen postavený obilný snop jako symbol hlavní obživy zdejších obyvatel – zemědělství. Dvě místní části – Střelná (založena na rozparcelovaných panských pozemcích r. 1785) a Michnov (založen v r. 1786 a pojmenován podle pozemkového úředníka na jeseneckém zámku) byly s Ochozí sloučeny již v polovině 19. století. 
 

Kulturní památky

kaple sv. Václava z r. 1884, za obcí směrem ke Kladkám kaplička sv. Libora (původně z r. 1669)
 

Ze současnosti

Poblíž obce vyvěrá pramen tzv. „Ochozské kyselky“. Obec každoročně pořádá oblíbené stavění a kácení máje.
 
 

Kontakt

OÚ Ochoz 
Ochoz č. 75, 798 52 
tel./fax: 582 396 844