Budětsko

Z historie

Nejstarší dochovanou zprávu o obci si můžeme přečíst v Zemských deskách olomouckých z roku 1378, tenkrát se ovšem jmenovala Budětín (název patrně  pochází z osobního jména Buďata) a patřila k panství konickému. Za husitských válek byla jako majetek kláštera Všech svatých při olomouckém předhradí zcela zpustošena. Po skončení válek ji znovu osídlili noví osadníci a postupně byla přičleněna k panství laškovskému. Součástí obce jsou také dvě osady, založené na konci 18. stol. - Slavíkov (vznikl rozdělením polností u bývalé panské ovčírny) a Zavadilka (byla vystavěna u bývalého formanského hostince a kovárny v blízkosti hlavní silnice spojující města Prostějov a Konici). 
K významným rodákům obce patří František Tilšer (1825 – 1913). Narodil se v Budětsku č. 39. Působil jako profesor deskriptivní geometrie zemského polytechnického ústavu v Praze a poslanec zemského sněmu i říšské rady ve Vídni. V roce 1934 byl postaven před jeho rodným domem pomník s bronzovou pamětní deskou.
Další významnou osobností obce je Ferdinand Barták (1895 –1942), narozený na Zavadilce č. 2. Byl učitelem. Za 2. světové války byl zapojen do odboje v rámci prostějovské skupiny odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme a po zatčení gestapem byl 7.května 1942 zastřelem v koncentračním táboře Mauthausen.
 

Kulturní památky

Množství památek lidového stavitelství – dvě boží muka pravděpodobně ze 17.století, kříže a sošky, kaple sv. Anny, kapličky a zvonice.
 

Ze současnosti

V okolí obce se nachází malebné údolíčko Žleb s protékajícím potokem Pilavkou, bývalým mlýnem a památníkem padlých ve II. svět. válce. V blízkosti se také nachází minerální pramen „Ochozská kyselka“. 
V obci a okolí je řada příležitosti pro sportovní vyžití a hry. Okolní příroda skýtá pěkné trasy pro pěší turistiku i cykloturistiku.
 
  
 

Kontakt

OÚ Budětsko 
Budětsko 31, 798 52 Konice 
telefon: 582 396 579 
e-mail:  budetsko@quick.cz