Hačky

Z historie

Malá vesnička, ležící na náhorní plošině v severovýchodní části Drahanské vrchoviny, začala psát svoji historii již na počátku 14. století. První písemná zpráva o Hačkách je z r. 1318. 
Po staletí byla majetkem olomoucké kapituly. V 15. a 16. stol. se ze starých kronik dozvídáme, že Hačky byly osadou převážně pustou. Noví osadníci sem přišli až v roce 1609, v této době dostala obec také nový název - Nová Ves. Původní jméno Hačky se začalo opět používat až od roku 1657. 
Hačky jsou rodištěm významného hudebního skladatele Antonína Žváčka, „krále moravských polek“, dále pak Ladislava Vychodila, divadelního scénografa a pedagoga, a také Miloslava Blažka, restaurátora, sochaře a faráře.
 

Kulturní památky

Nedaleko vesnice se nachází větrný mlýn, který byl postaven v r. 1865 p. Blažkem. Původní stavba vyhořela, byl přestavěn po roce 1914. Mlýn je přístupný po dohodě s majitelem.
 

Ze současnosti

Hačky jsou malá obec, která leží v oblasti Drahanské vrchoviny na náhorní rovině Hvozdecko-Rakovské asi 26 km od krajského města Olomouc a 6 km od města Konice, která je obcí s rozšířenou působností. 
Obec každoročně pořádá otevírání cyklistické sezóny, oslavy Dne matek či turnaj v malé kopané.
 
 

Kontakt

OÚ Hačky 
Hačky 25, 798 55 Hvozd 
telefon: 582 383 478