Březsko

Z historie

Historie obce, nacházející se dva kilometry na sever od města Konice, se začala psát v polovině 14. století - první písemná zmínka o Březsku pochází z roku 1351. Název obce Březsko je patrně odvozen od jména traviny bér. Březsko bylo součástí dvou šlechtických  panství: téměř 300 let patřila obec k panství konickému (1351-1618) a v letech 1619-1848 byla přičleněna ke statku v Jesenci. V roce 1848 se nakonec stala samostatnou obcí v čele se starostou a obecním zastupitelstvem. 
Severozápadně od Březska směrem na Ponikev se v letech 1749 až 1898 s různě dlouhými přestávkami těžila železná ruda , která se zpracovávala v Blansku a později ve Vranové Lhotě. Šachty byly zaházeny po roce 1900.
Součástí Březska je osada Michnov. Byla založena v roce 1785 po rozdělení pozemků panského dvora. Michnov byl rozdělen na dvě části – jedná část byla součástí katastru Březska a druhá část byla součástí katastru a obce Ochoz. Ochozská část Michnova byla připojena v roce 1973. Od 1.1.1986 do 24.11.1990 bylo Březsko součástí města Konice, od 24.11.1990 se osamostatnilo. Od 1.7.1960 do 31.12.1985 spadala pod Březsko také osada Ladín. 
Se jménem obce je spojeno jméno univezitního profesora THDr. Eduarda Dominika, narozeného 21.5.1854 v Březsku (zemřel 2.4.1919 v Olomouci). Byl to teolog – profesor teologické fakulty v Olomouci, kanovník Metropolitní kapituly v Olomouci. 
Dalším významným rodákem obce je docent MUDr. Jan Burian (narozený v roce 1909 v Březsku, zemřelý roku 2000 v Olomouci), který byl docentem chirurgie na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 

Kulturní památky

kaple zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi z roku 1875, mramorový kříž u kaple (z r. 1876), pomník padlým v I. svět. válce se sochou sv. Václava (pomník je z roku 1929, po stranách pomníku jsou vepsána jména 19 padlých březských občanů v první světové válce), dále v okolí soubor 6 mramorových křížů obnovených v roce 1900, kaple v Michnově (z roku 1826), budova školy z roku 1893, od roku 1973 přestavěná budova slouží jako kulturní dům, v lese se nachází pomníček 3 mladých partyzánů, kteří tam byli zastřeleni 27.4.1945 (pomníček je ze srpna 1945)
 

Ze současnosti

K tradičním akcím v obci patří pochování basy (ukončení masopustu) s průvodem masek po obci, s hudbou a večerním programem. Při pochovávání basy jsou přednášeny veršované události – o tom, co se v obci za uplynulý rok přihodilo. 
Obec nezapomíná na oslavu  Svátku matek, Dne dětí či gratulace k významným životním výročím občanů. Pořádají se přátelská posezení na návsi s hudbou a občerstvením (hasiči), pravidelně se koná hodová zábava na svátek sv. Martina s hudbou a tombolou či mikulášská nadílka. 
V obci a okolí je mnoho příležitostí pro sportovní vyžití, okolní lesy skýtají mnoho možností ke sběru hub a lesních plodů, terén kolem Březska je vhodný pro pěší i cyklistické výlety.    
Za obcí Březsko je okraj přírodního parku Kladecko, kterým vede naučná stezka. 
V obecní knihovně je k dispozici veřejný internet.
 
 

Kontakt

OÚ Březsko 
Březsko 12, 798 52 Konice 
tel./fax: 582 396 034