Rakůvka

Z historie

Starobylá obec, ležící v severovýchodním cípu mikroregionu, je poprvé připomínána již v r. 1353, kdy byla ve starých kronikách uváděna jako Moravská Raková a  to jako součást majetku pánů z Rakové. V r. 1540 již patřila rodu Bytovských ze Slavíkovic. Její další historie byla v průběhu staletí spojena také s jinými významnými šlechtickými rody – ze Zástřizel, z Dietrichsteinu či rod Proskau z Turnu, v 17. století ji dokonce věnoval císař Ferdinand II. jako konfiskát městu Mikulovu. Roku 1760 koupil rozsáhlé panství i s obcí hrabě Emanuel z rodu Sylva-Taroucc.
 

Kulturní památky

starobylá kaple Nanebevzetí Panny Marie (na návsi) - dne 12. 7. 2003 ji vysvětil Mons. Josef Hrdlička, olomoucký světící biskup, společně se znakem a praporem obce.
 

Ze současnosti

K oblíbeným akcím v obci patří Vánoční strom, kdy je každoročně vystrojen vánoční strom na návsi u kapličky „Nanebevzetí Panny Marie, a také tradiční setkání občanů o silvestrovské půlnoci, kteří tak při společném přípitku vstupují do nového roku. 
K zajímavostem obce patří lesní areál „Kyselka“, kde je pramen minerální železité a uhličité vody.
 
 

Kontakt

OÚ Rakůvka 
Rakůvka 29, 798 57 
telefon: 582 383 637, 724 859 671