Stražisko

Z historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1326 v souvislosti se vznikem hradu Grünberg (Zelený vrch), který vlastnil Adam z Konice. Název obce je odvoze od stážního hradu, který býval na Zeleném vrchu. 
Místní část Maleny je zmiňována ve starých kronikách již v roce 1200 (jako „wrich maliného“), během své dlouhé historie několikrát změnila název (v roce 1590 osada Maliné, za okupace nesla název Malen). Také další místní část – Růžov měla při svém založení německý název Rosenberg (Růžová hora). V polovině 20. stol. se obce sloučily a rozhodly se, že budou používat společný název Stražisko. 
V obci několikrát o prázdninách pobýval národní umělec herec Ladislav Pešek. 
S obcí je také spjato jméno Prof. Otto Wichtrleho, vynálezce kontaktní čočky či silonu. 
Karel Vojáček, první český starosta města Prostějov, založil v obci sirotčinec. 
Významným rodákem obce je také Jan Hrbatý, hokejista a olympionik.
 

Kulturní památky

kostel Andělů strážných z roku 1728, křížová cesta a kaple sv. Gottharda (objekty na seznamu chráněných památek).
 

Ze současnosti

V centru obce Stražisko se nachází areál oblíbeného koupaliště, jediného svého druhu v mikroregionu i širším okolí. 
V obci se pravidelně pořádají různé kulturní a sporotovní akce. 
Tradicí se také stal Pohár starosty obce v požárním sportu. 
V obci je k dispozici rybník, určený ke komerčnímu rybolovu, jsou zde také dobré možnosti pro sportovní vyžití (včetně cyklotras a turistických tras). 
Okolní lesy jsou rájem pro houbaře. 
V místní knihovně je k dispozici připojení na internet.
 
 

Kontakt

OÚ Stražisko 
Stražisko 1, 798 44 
telefon: 582 376 520