Polomí

Jedna z nejstarších obcí na Konicku se nachází na úpatí severního cípu Drahanské vrchoviny. 

 

Z historie

Její historické počátky jsou spojeny se jménem Miliče I. z Náměště, jenž obec vlastnil v letech 1318-1337. Další osudy Polomí byly (ostatně jako u dalších okolních obcí) spojeny s častým prodejem či dědickým převodem majetku, a tak si můžeme ve starých listinách přečíst řadu dalších jmen příslušníků významných šlechtických rodů, které se na rozvoji obce Polomí podílely (páni z Rakové, rod pánů z Bařic, Dietrichsteinové či Sylva-Taroucc). V novodobé historii ztratilo Polomí na čas svoji samostatnost. Od roku 1990 je opět samosprávnou obcí. 
V obci pobýval významný český malíř 19. století Josef Mánes.
 

Kulturní památky

historická zvonice se zvonem z r. 1807
 
 

Kontakt

OÚ Polomí 
Polomí 20, 798 55 Hvozd 
tel./fax: 582 383 052