Jesenec

Obec s místními částmi Špice, Měrotínek a Drahy se rozprostírá na jižním svahu zámecké Horky při silnici z Konice do Moravské Třebové.

Z historie

Jako jedna z nejstarších obcí na Konicku je zmiňována ve starých listinách již v r. 1351. Téměř po čtyři století obec náležela k panství konickému a byla v držení několika moravských panských rodů - ves drželi Adamové z Choliny, po nich se vystřídali Tovačovští z Cimburka, páni ze Švábenic a ze Zástřizl. Sídlem samostatného panství se stal Jesenec až po roce 1618. 
Na místě dnešního hostince stával kdysi panský pivovar. První škola byla v Jesenci otevřena v panském domě nedaleko zámku v r. 1849. 
V letech 1810-27 sídlil v Jesenci rod rytířů z Diettrichu a proslul především syn Františka z Diettrichu, hudební skladatel Ludvík z Diettrichu, který má pamětní desku na místním zámku (autor písně Moravo, Moravo, Moravěnko milá…).
 

Kulturní památky

Významnou dominantou obce a širokého okolí je barokní komplex s budovou zámku (postavený v r. 1711 na místě bývalé středověké tvrze Konických ze Švábenic z roku1569) a majestátním kostelem (z roku 1710) zasvěceným sv. Liborovi. 
Zámek dal zbudovat r.1711 zábrdovický opat Engelbert Hájek. Vystřídalo se v něm 18 majitelů. Dnes byl vrácen řádu sester Dominikánek a slouží současně jako domov důchodců. Kostel dala postavit ke cti svého křestního patrona sv.Liboria majitelka jeseneckého panství Zuzana Kateřina ze Zástřizl, provdaná za Fr.Valtera Dietrichsteina. Světci Liboriovi přičítala pomoc v její nemoci. 
Barokní komplex je pravděpodobně dílem nejvýznamnějšího barokního architekta evropského významu Jana Santiniho Aichla (1677-1723). 
Od doby zbudování komplexu se stal Jesenec známým poutním místem. 
Ze stejného období pochází také socha sv. Libora (stojící na návsi) a socha sv. Jana Nepomuckého (u rybníčku).
 

Ze současnosti

Své jméno dostala obec od Jasanu, lidově zvaného „jesen“. Přípona –ec znamená zdrobnělinu (osada kdysi vznikla v místech, kde rostlo mnoho mladých jasanů). 
Obec je východiskem turistických cest k naučné stezce Kladecko. 
V místní knihovně je k dispozici připojení na internet.
 
 

Kontakt

OÚ Jesenec 
Jesenec 117, PSČ 798 53 
telefon: 582 396 923