Ludmírov

Jednotlivé místní části správního celku Ludmírov (Ludmírov, Milkov, Ospělov, Dětkovice a Ponikev) se nacházejí v severním cípu okresu Prostějov 7 – 10 km severně od Konice. Katastr obce hraničí na severu s okresem Olomouc.

Celé území katastru (1503 ha) leží v členitém terénu Drahanské vrchoviny, která je v tomto prostoru označována jako vrchovina Konická. Průměrná nadmořská výška se pohybuje od 450-530 m n.m.. Poměrně rozsáhlou část katastrů obce pokrývají lesy. V obci žije celkem asi 570 obyvatel.

Celé území obce Ludmírov leží v Přírodním parku Kladecko a tvoří 54 % z jeho celkové rozlohy 28 km2. Jsou zde chráněná území Skalky, Rudka a především Průchodnice, což je skalní útvar s třemi chodbami, z nichž prostřední je slepá, vede sem červená turistická stezka a je doložen pobyt lovců mamutů.

Ludmírov leží v údolí potoka Špranku, první písemná zmínka je z r. 1382. Ve středu obce je kaple sv. Anny založená roku 1836. V Ludmírově se nachází zrekonstruovaný Domov pro seniory s kapacitou 36 lůžek, jehož zřizovatelem je Obec Ludmírov.

Milkov leží v dolině sklánějící se od severozápadu k jihovýchodu na Kladecko-Milkovské pláni (první zmínky od r. 1382). V místě je kaplička sv. Jana Nepomuckého.

Ospělov leží téměř 2km na severozápad od Milkova v prohlubině Ospělovského potůčku, na západě je napojena na údolí Věžnice. Poprvé se uvádí od roku 1382 při panství bouzovském. Ve vesnici se nachází kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie.

Dětkovice leží na pláni Kladecko-Milkovské v nadmořské výšce asi 530m n.m. První zmínka o obci je od roku 1567, v obci se nachází malá kaplička zasvěcená sv. Václavovi.

Název Ponikev vznikl zkomolením slova Punkev, což znamená řeku nebo vodu, která pod zemí teče nebo se do země skrývá. Poprvé se v historických listinách objevuje od roku 1365. V roce 1899 byla v obci postavena kaple Růžencové Panny Marie, která v současné době prochází rekonstrukcí.

 

Kontakt

OÚ Ludmírov
Ludmírov 56, 798 55
tel.:582 383 130