Konice

Z historie

Malebné městečko uprostřed Drahanské vrchoviny s protékající říčkou Romží začalo psát svoji dlouhou historii patrně již v r. 1200, kdy prý podle starých kronik na tomto místě stávala starobylá tvrz, jež střežila důležitou obchodní cestu mezi Krakovem a Prahou. V r. 1289 bylo darovací listinou krále Václava II. přiděleno celé konické panství svobodnému pánovi Adamu z Choliny, který je získal přípisem Václava II. výměnou za Zábřežsko. Později se pak stalo majetkem několika dalších moravských panských rodů - pánové z Helfštejna, Tovačovští z Cimburka, rod ze Švábenic (1434-1655) či Zástřizl. Z období panování rodu Švábenských pochází také nejstarší známá pečeť, použitá na listině z r. 1446. 
Později se vinou majetkových rodinných sporů začalo panství drobit a upadat a často měnilo majitele. Významná změna nastala roku 1699, kdy panství koupil řád premonstrátů z kláštera Hradiska u Olomouce. Opat Norbert Želecký z Počernic dává v letech 1702-3 přestavět původní konický kostel a na místě tvrze nechává vystavět barokní zámek jako letní rezidenci řádu. Stavbou zámku byl pověřen olomoucký stavitel Lukáš Glöckel. Když byl za Josefa II. v roce 1784 klášter Hradisko zrušen, přešel majetek řádu do náboženského fondu a byl spravován státem. Zadlužený a zchátralý ho v roce 1825 zakoupil brněnský továrník Karel Příza, který provedl nákladné opravy zámku a r.1830 se do Konice přestěhoval. Rod Přízů vlastnil panství až do roku 1945. 
Dnes je zámek reprezentativní budovou města Konice a můžete si ho prohlédnout celoročně. V prostorách zámku sídlí Městská knihovna Konice, MěKS Konice, Turistické informační centrum a Muzeum řemesel Konicka se stálou expozicí zvyků a řemesel na Konicku a největší sbírkou seker v České republice. Před budovou zámku je vystavena největší sekera v ČR.
 
V prostorách zámku sídlí Městská knihovna Konice, MěKS Konice, Turistické informační centrum a
 
Muzeum řemesel Konicka se stálou expozicí zvyků a řemesel na Konicku a největší sbírkou seker
 
V průběhu 20. století se město Konice rozrostlo o pět místních částí: Čunín, Křemenec, Ladín, Runářov a Nová Dědina. 
S obcí je spjato jméno významného rodáka MUDr. Karafiáta – nyní má pamětní desku v Karafiátově ulici (dům č.p. 16). Dalším  významným rodákem byl Zeno Dostál, český spisovatel, scénárista a dokumentární režisér.Přispěl do cyklu GEN a GENUS. Od roku 1992 až do své smrti v roce 1996, byl předsedou pražské Židovské obce. Na Konicku  působila také řada amatérských malířů např. M. Dostál, F. Krejčí či R. Huběnka.
 

Kulturní památky

Barokní zámek - postaven v letech 1703 – 1705. V západním křídle budovy se nachází nejvzácnější interiér zámku, někdejší jídelna řádových bratří. Její rovný strop na vysokých fabionech zdobí vzácná freska "Stolování sv. Rodiny", kterou v letech 1725-33 vytvořil Jan Jiří Etgens.
 
Kostel Narození Panny Marie - nejcennějším zařízením kostela je dřevěná barokní kazatelna se sochami apoštolů, vrcholící postavou Krista Dobrého pastýře. U paty nosných sloupců stojí alegorická socha Moudrosti. Jde o monumentální, vysoce ceněnou řezbářskou práci, kterou v letech 1675 - 76 vytvořil Michael Zürn ml. původně pro konventní kostel premonstrátů na Hradisku u Olomouce. Konický kostel zdobí od roku 1721. V kapli Bolestné P. Marie jsou uloženy kamenné náhrobky pánů ze Švábenic a štuková tumba Jana Jiřího Hoffmanna.
 

Kostel sv. Jana Křtitele – je patrně nejstarší stavební památkou. Jeho původ se odvozuje od data na zvonu ve vížce kostela (1560). Přestavován byl v letech 1686 a 1748. Nad vstupním portálem je zazděna kartuš se znakem Kláštera Hradisko.  V současné době slouží kostel jako smuteční síň.

Sochy

Sv. Jan Nepomucký (na náměstí) - dat. r. 1717, autor neznámý
Sv. Florián (na Starém městě při silnici na Runářov) - dat. r. 1733, autor neznámý
Sv. Florián (u zámku) - dat. r. 1740, dílo Ondřeje Zahnera
Barokní sousoší dvou chlapců s rybou nad kašničkou  (zámecký park)  

 

Ze současnosti

V Konici (včetně pěti místních částí) dnes žije asi 3000 obyvatel. Město Konice vykonává státní správu pro cca 12 tisíc obyvatel žijících v obvodu mikroregionu. 
Obec pravidelně pořádá Žváčkův festival dechových hudeb (vždy 3. neděli v měsíci červnu), tradiční pouť – osmou neděli po velikonocích či Vánoční trhy zakončené velkolepým ohňostrojem (poslední sobota před Štědrým dnem). 
Pro lepší sportovní vyžití svých obyvatel i návštěvníků obec plánuje vylepšování sítě cyklotras a pro zimní období tras pro běžkaře.
 
 

Kontakt

MěÚ Konice 
Masarykovo nám. 27 798 52 Konice 
telefon: 582 401 411, 582 401 437